उत्पादन

तपाईंको लागि चयन गरिएको सौर प्यानल बनाउने मेसिन!

सोलार प्यानल बसिङ मेसिन फुल अटो इन्टरकनेक्सन क्रमबद्ध गर्ने मेसिन
लेअप पछि सौर तार बसबार वेल्डिंग

प्रति घण्टा क्षमता
कार्य मोड
पावर र हावा
मूल्य सीमा$-
सम्बन्धित

तपाईंको विचारलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गरौं

Kindky हामीलाई निम्न विवरणहरू सूचित गर्नुहोस्, धन्यवाद!

सबै अपलोडहरू सुरक्षित र गोप्य छन्